Cotswold glass

Cotswoldglas

Ett s.k. råglas, påminner om rinnande vatten. Sitter som standard i några av våra dörrar och ger ett bra skydd för insyn.