Ullvi

Ullvi

Dörren går att få med olika glashöjder (klicka här för att se),
bilden visar glashöjd 13 med löstagbar spröjs 2:1

Standard design:  
Size (W-H):  
9-20, 10-20, 9-21, 10-21  
Smooth inside 
Clear glass   
Lock ASSA 2002 
White (NCS S0502-Y) 

Optional:  
Other modules or special dimensions 
Grooved inside 
Alternative glass 
Optional colour(NCS or RAL)  
Two colour paint 
Fittings  
Kick plate