Fornby

Typ: Pardörr

Modell: Fornby

Kulör: Teak

Övrigt: Pardörren i teak visas här från insidan med tillvalet insida med dekorlist.

Läs mer om pardörren här och om dekorlistad insida här!